tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
an adjective describing it "having many colors"
"her tye-dyed shirt was multicolular."
viết bởi reimergirl 30 Tháng tư, 2010