tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
when someone is eating a lot.
damn man you munchin you ate like 4 bags of platano chips.
viết bởi caca poopoo 31 Tháng bảy, 2006
 
2.
1. A term for performing gay oral sex.

2. A term for performing oral sex.

3. The action of eating food.
What were you doing last night? Munchin?
viết bởi Mickwill 24 Tháng hai, 2011