tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
An example of a munted stump is Angelica Bucca. No further explaining needed.x
"Angelica is my munted stump". Said Kate
viết bởi Vancruiser101 08 Tháng mười, 2013