tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
the biggest nizzles ever
"oh shit murder b and skillet...ur hella boss"
viết bởi priya is gay 05 Tháng hai, 2005