tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Murta is just pure sex
"Wow, have you seen Murta? He's fucking sex!"
viết bởi cock knocker 13 Tháng mười một, 2004