tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Mushroom stamping ones drink, most appropriately an alcoholic one
Haney was being a prick, so I gave him a mushroom splash.
viết bởi Hmsmdjrifncm 23 Tháng mười một, 2013