tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The best band name ever
Dude we should call our band mustache cash stash
viết bởi Louiloui 17 Tháng chín, 2013