tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
must have
If his car isn't home, he mustuv found his keys.
viết bởi timndime 22 Tháng mười một, 2011