tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
1. to suck a motha
Who are you mutha-sukking?
viết bởi Revm7r 27 Tháng hai, 2003