tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
person who masturbates a lot
usually used in northern india
arsalan to bahut bara muthbaz hai
viết bởi arsalan ahmed 03 Tháng hai, 2010