tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
like mother but with a u instead of an o
you muther fucker or you muther rapisthead
viết bởi shaw barratt 21 Tháng chín, 2006