tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
noun;another word for a MFer
That muthre fookasha stole my taco!!!
viết bởi xslayrx 13 Tháng ba, 2010