tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
someone you introduce to others when you really ain't got a clue who they are
do you wanna be my mate
viết bởi blue ship 30 Tháng chín, 2006