tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
A metaphor comparing ejaculation to something that brings you enjoyment.
"Yo dude, wanna come rascal tipping?"
"Hell yeah! That's my nut, man!"
viết bởi rudc 16 Tháng mười, 2013