Top Definition
a really different person who is usually mistaken for a person who dresses like a hobo with messy hair, but is very unique and has great fashion
hater: dude, look at that kid, what a nabbers

coolcat: hellz nah, that chick actually looks rather spiffy
viết bởi NABBERSLUVER93 30 Tháng tám, 2008
someone who partakes in a butsex congaline
hes such a gay faggot...what a nabber
viết bởi hgljksaads 14 Tháng hai, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×