tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
The thin pocket that keeps your scrotum in place and not in your Hi-Tecs.
Christ, ive torn my nadsack! thats the last time i watch American Pie 3!
viết bởi RichTbiscuits 05 Tháng mười hai, 2003
 
2.
Scrotal sacks
Oh shit, nad sacks!
viết bởi European Bob 06 Tháng năm, 2003
 
3.
My nad sack is sweaty.
viết bởi Tuset 25 Tháng chín, 2010