Top Definition
Im good, its ok, NO
You wanna go fuck them hoes..."Nah man im good i got my girl"
viết bởi Shawtie 22 Tháng tư, 2003
a negative; used to express refusal or denial or disagreement.
Dude: "Is today your birthday?"
Guy: "Nahman!"
viết bởi k3ll0 19 Tháng tư, 2009
hot,nice,treats people with respect,thinks hes the best,fuckboy
Question:What do you want in a boy

Answer:i want someone like nahman
viết bởi Hanania 23 Tháng năm, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×