tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
A chocolate covered potato chip.
Ew... I think they tricked you into eating a nakibg.
viết bởi sinistercow 11 Tháng tư, 2008

Words related to nakibg

choc-chip nacibg nakib nakibge salty-cocoa