tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
something satisfying and with substance; thick, rich food, sex
It had...NANEESH!!.........sigh.......
viết bởi La La LoveGlove 18 Tháng tám, 2011