tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
36.
Retard or Disabled Person, used as a derogitary term. (the noise they make...naaaang)
Oh my god, ewan is such a nang

What a nang

Nang-Child
viết bởi Jonathan asdfds 24 Tháng tư, 2007
 
37.
A red headed person, also referred to as nanger
"That girl is a Nang"
viết bởi DaveMilo 08 Tháng mười hai, 2006
 
38.
nangs are C02 whipits
jonny and i were taking so many nangs, i felt like i was gonna pass out
viết bởi Matt Weimer 07 Tháng mười hai, 2006