tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
means that something is acually sick.
Sam "im gona get me sum chicken"
Bob "yeh that shits nangatronic!"
viết bởi Samusa 16 Tháng ba, 2008

Words related to nangatronic

bodacious nang nangatang pengaleng sick