tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
can be used to explain any object , uh , based on an indian word
quick get his napacheee
viết bởi Mackintosh 21 Tháng ba, 2005