tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
"wave" : such as ocean waves.
Tell your chick to ride Napu.
viết bởi napu borja 22 Tháng sáu, 2006