tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
a dirty terrorist with a huge beard
look it's naram, what a terrorist.
viết bởi jeremy the asshole 12 Tháng một, 2012