tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
The extra skin dangling from your elbows.
Narblum: My nurblum feels dry.
viết bởi M.A.N. 10 Tháng bảy, 2008

Words related to narblum

dangling elbow extra skin wenis