tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
This refers to when the ego revolves around one's penis.
No sir, I was not staring at your crotch. Stop being so narcisissdick!
viết bởi kevbin 16 Tháng chín, 2013