tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Being addicted to sleep.
Lately all I want to do is sleep. It's like I'm a narcoholic.
viết bởi jedapeg 12 Tháng sáu, 2011