Top Definition
A girl who's pretty, smart, and nice to everyone. She's an awesome friend who will listen to you when you need it. She's also creative and can be a spazz.
That girl is so awesome, she's such a Narda.
#pretty #smart #nice #creative #spazz
viết bởi Nycteris 21 Tháng ba, 2010
beautiful person, who doesn't know it.
"Ouch, I look like shit today."

"No, ugh you're a narda."
#narda #cute #pretty #fun #smart
viết bởi bigcitydreams_x3 03 Tháng sáu, 2009
narda means nothing
e.g Say Narda...... ( say nothing )

e.g what you doing,, narda you? ( nothing you)
#narrdaaa #nizzy #nothing #nada #nizzle
viết bởi megan456 04 Tháng mười một, 2011
Don't know what you are saying, dog.
Homeboy #1: Hey fool this shit be janky off the hizzle my nizzle, yardadamean?
Homeboy #2: Narda!
#bay area #nawmean #yarrdada #feel me #know what i mean
viết bởi HRP 23 Tháng mười hai, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×