Top Definition
A girl who's pretty, smart, and nice to everyone. She's an awesome friend who will listen to you when you need it. She's also creative and can be a spazz.
That girl is so awesome, she's such a Narda.
viết bởi Nycteris 21 Tháng ba, 2010
beautiful person, who doesn't know it.
"Ouch, I look like shit today."

"No, ugh you're a narda."
viết bởi bigcitydreams_x3 03 Tháng sáu, 2009
narda means nothing
e.g Say Narda...... ( say nothing )

e.g what you doing,, narda you? ( nothing you)
viết bởi megan456 04 Tháng mười một, 2011
Don't know what you are saying, dog.
Homeboy #1: Hey fool this shit be janky off the hizzle my nizzle, yardadamean?
Homeboy #2: Narda!
viết bởi HRP 23 Tháng mười hai, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×