tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
1) The fleshy sack holding the testicles, i.e. the nutsack

2) A real annoying doucher.
Man, that Brent sure is a nardbag
viết bởi Adam B Rich 23 Tháng sáu, 2011