tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a word that antman made up
balzak
dont touch my nardywomps!!! or I'll kill ya...now get on oy knees boi!!
viết bởi Anonymous 22 Tháng mười, 2003