tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
Shards or Methamphetamine
I norted some nardz n I was up for the whole weekend.
viết bởi hugefathead 03 Tháng mười, 2007