tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
To suck a penis, give a blowjob, perform a BJ
I got my Girl friend to narfel the garthok last night
viết bởi John426 28 Tháng năm, 2008