Top Definition
1. adj. an inexplicably flustering or bewildering situation.

2. adj. fuckin awesome
1. Dude...shit just got narious

2. THIS GAME'S NARIOUS.
viết bởi eeeeeevil 18 Tháng năm, 2005
1 more definition
5 Words related to narious
Just noting that it can be used as a positive or a negative.
Positive: Those girls were narious! Some wild beyotches right thur.

Negative: Those girls were narious! They were just straight hot box.
viết bởi Dan H.K. 18 Tháng mười, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×