tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A foolish jew.
That narischekike has forgotten more than he ever knew about business!!
viết bởi jonbecker03 08 Tháng sáu, 2004