tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
The deasease that causes exessive tatle tailing
Joe Christiano,Sam Myers, Sarah Cotton all have a chronic case of narkolepsy.
viết bởi raba raba rabu raba 24 Tháng tám, 2009