tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The Quake 3 clan that loves to play for fun, and be Nasty, that be the NastyClan
The NastyClan has come to take over the game!
viết bởi jeff frayer 02 Tháng sáu, 2003