tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A black man wearing black! Or a naked black man
Nathaniel Webbe in a hucks shirt is a natural ninja
viết bởi horsey windpump 07 Tháng sáu, 2010