tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
It pretty much means your colon
I have cancer of the natural pocket
viết bởi sin_derella 11 Tháng một, 2006

Words related to natural pocket

cancer colon edgar natural pocket