tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The act of giving head, dome, Fellatio,or giving brain
"I heard Keisha gave you a neck dinner?"
viết bởi King_Bee94 27 Tháng hai, 2013