tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
1. something that turns a persons head aka hot chick
wow did u see that gir?
neck musclee
viết bởi rachel brown 04 Tháng một, 2004