tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
to jerk the neck portion of the body like a penis
Jock robb grabbed his neck and began to neck off
viết bởi mike d 20 Tháng mười, 2003