noun, a common insult in South East London apparently, unheard of in ESSEX.

Background; Used in anger against me and my compatriats my someone claiming to be from Southeast London outside The Chequers pub in Billericay, seemed to be an insult.
You stupid neckle. You bunch of neckles.
viết bởi Fitz1 27 Tháng mười, 2007
To make out
I neckled with Cindy in her mom's car last night.
viết bởi Tony Marino 14 Tháng ba, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×