tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
36.
What Casey and Annie Love.
Michael has a needledick.
viết bởi What Are My Nipples? 05 Tháng hai, 2005
 
37.
A man with an uncircumcised penis.
you fucking needledick
viết bởi J Boogie 11 Tháng tám, 2005