tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
French for NIGGER!!
hey look at that NIGGER, i mean Neeshois!!
viết bởi nignogjr 12 Tháng bảy, 2010