tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
cool, groovy, neat
Going to the mall after school sounds totally neevy!
viết bởi Miss Nomer 28 Tháng mười một, 2003

Words related to neevy

neervi neevi niervi nirvi nivi nivin