tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
an idiotic person or someone who is stupid
you bloody neezletoss!
viết bởi Scott lockhart 16 Tháng một, 2008

Words related to neezletoss

andy daniel dumb idiot retard stupid