tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Nefen is nefen....
Hey nefen hows it goin?
viết bởi anonymous 20 Tháng một, 2004