tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
not even fucking kidding (internet slang)
that is so cool nefk
viết bởi Nickybouz 31 Tháng tám, 2006

Words related to nefk

even fucking kidding not slang