tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Someone who fucks butts with great frequency.
"Hey, that guy seems pretty cool."
"Nah man, that's jsut negaduck."
viết bởi Weiisky 20 Tháng chín, 2006