tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Retarded way of saying negativity for moronic teachers like Ms.Bent.
Der...., take the negatism out of the classroom!
viết bởi Devin 08 Tháng sáu, 2003